ارسال ایمیل

طرح های انجام شده در 6 ماه اول امسال

پروژه های انجام شده زمان شروع پروژه زمان پایان پروژه
 تحقیق و بررسی پیرامون شترمرغ و فراورده های جانبی آن 97/01/01 97/02/31
کشت گیاهان دارویی (آماده سازی، کاشت، داشت) 97/03/01 97/06/31
پرورش گوسفند 97/04/01 97/04/31
توسعه روستایی استان قزوین 97/04/15 در دست انجام
توسعه روستایی جنوب کرمان و سیستان بلوچستان 97/06/01 در دست انجام
 • شتر مرغ

  اولین طرحی که به گروه کشاورزی واگذار شد مطالعه وتحقیق جهت چگونگی فرآوری محصولات جانبی شتر مرغ و روش های مختلف پرورش آن بود که فروردین و اردیبهشت ماه بر روی آن کار شد.

 • گیاهان دارویی

  طرح دومی که گروه کشاورزی در ماه های اخیر بر روی آن کار کرد، طرح پرورش کشت گیاهان دارویی بود که ابتدا طرحی با توجه به وضعیت جغرافیایی تهران نوشته شد که بیشتر تمرکز طرح بر روی تحقیق و توسعه کشت گیاهان دارویی بود. از بین گیاهان دارویی که میتوان در استان تهران کشت کرد بر روی گیاه نعنا فلفلی به جمع بندی رسیدیم.

 • پرورش گوسفند

  پس از بررسی های صورت گرفته بر روی استان همدان شهرستان کبودرآهنگ و ظرفیت این شهرستان در حوزه پرورش گوسفند طرحی را برای پرورش گوسفند ارائه داده شد که از لحاظ اقتصادی صرفه قابل قبولی برای سرمایه گذار دارا باشد.

 • توسعه روستایی

  طرحی که در اواسط تیر ماه به گروه کشاورزی واگذار شد طرح توسعه روستایی-کشاورزی بود که هدف انجام این طرح ترویج کشاورزی مکانیزه، کشت گیاهان دارویی، آموزش کشت دیم، آموزش دام داری مدرن، آموزش پرورش زنبور و آموزش استفاده صحیح از کود و سم.

مشتریان درباره ما چه می گویند؟

محصولات با کیفیتی دارند

علی حسینیکشاورز

طوبی بسیار محصولات خوبی دارد

مجتبی اکبریمدیرعاملMedia Wiki